موضوعات سایت

آخرین مراسم

حجت الاسلام مهدوی نژاد: الگو داشتن در زندگی لازم است

محبت یاد دادنی است و محبت به پیامبر را به کودکانمان یاد دهیم. بخشی از محبت با عمل و رفتار انسان و بخشی با طهارت نفس انسان مشخص می شود.

_ خداوند متعال موت و حیات را آفریده که با آزمایش هایی که انجام می شود انسان ها را به نظام احسن برساند. اولیای خدا هم انسان ها را به بهترین های دنیا و آخرت می رسانند.  انتخاب احسن تنها راه رشد است. کسی که می خواهد رشد کند باید انتخاب های احسن در زندگی داشته باشد. باید انسان دنبال بهترین ها باشد.

_ نکته ای که گفته می شود این است که انتخاب احسن با الگو محقق می شود. الگو اگر وجود نداشته باشد انسان نمی تواند بهترین انتخاب را داشته باشد. به عینه باید بهترین ها را ببیند و بشنود. تجسم برترین ها را باید با همه وجود حس کند تا بتواند به سمت آن حرکت کند.

_ ارتباط بین این ها و درک این مباحث انسان را تشویق به عمل می کند. انسان ها چون درست نمی دانند و آثار ونتایجش را نمی دانند به همین دلیل عمل نمی کنند. در الگو باید به دنبال الگوهای احسن و برتر بود. انسان اگر الگویی احسن نداشته باشد به عمل برتر و احسن بعید است که برسد حتی ممکن است که به عمل های خوب دم دستی هم برسد.

_ یکی از فواید الگوهای متعالی این است که انسان ها را به خوبی ها تشویق می کند و انسان ها را در یک طرازی رشد می دهد. در کوهنوردی وقتی قله هدف باشد انسان عزمش را متناسب با رسیدن به قله جزم می کند و توانایی های خود را رشد می دهد. اگر حتی به قله نرسد در کوهپایه نمی ماند و در دامنه متوقف می شود.

_ اگر می خواهیم از نظر فردی رشد کنیم باید دنبال الگوهای افضل و اعلم باشیم. اصلاً در انتخاب الگوها به الگوهای دم دستی اکتفا نکنیم و باید انسان قله را ببیند. 

_ اگر پیامبر اسوه قرار می گرفت هیچ مشکلی نداشتیم و هیچ عقب افتادگی چه از نظر مادی و معنوی نداشتیم. البته ما معتقدیم که پیامبر و ائمه معصومین نور واحد هستند. اهل بیت عصمت و طهارت و چهارده معصوم پاک الگوهایی هستند که معصوم هستند.

_ معصوم نقص ندارد و عیب ندارد و حرف اشتباه نمی زند و نگاه به خطا نمی کند. وقتی خدا الگو معرفی می کند می فرماید که قله برایتان معرفی کردم و در اعتماد کردن به اینها هیچ دغدغه ای نباید داشته باشیم.معصومین احسن الگو ها هستند که همه یکی هستند.

_ خدا چهارده الگوی بی نقص معرفی کرده که انسان ها به احسن عمل برسند و نه عمل احسن. توان و ظرفیت بشر در این حد هست که انسان ها به سمت قله حرکت کنند. انسان ها ظرفیت خود را ندیده می گیرند و فکر می کنند که نمی شود.

_ محبت یاد دادنی است و محبت به پیامبر را به کودکانمان یاد دهیم. بخشی از محبت با عمل و رفتار انسان و بخشی با طهارت نفس انسان مشخص می شود. در روایت است که حب اهل بیت را به فرزندانتان یاد دهید. معرفت اهل بیت و پیامبر برای حب اهل بیت  و نبی است.

_ پیامبر می فرماید که بچه ها را با قرآن مأنوس کنید. قرآن احسن کتاب است. بالاترین نوشته درعالم هستی قرآن است. کمتر از قرآن اگر به کودکان خود بیاموزید خیانت کردید.قرآن را باید عمل کرد و در زندگی پیاده کرد. تعلیم قرآن را به کودکانتان بیاموزید.

_ اگر کاری کنیم به جای این که ایمان به بالاترین درجه اش بروز و ظهور کند در پایین ترین مرتبه اش بروز و ظهور کند خیانت کردیم. امام زمان قرار است که انسان ها را به قله برساند. به کمتر از احسن عمل خود را بفروشیم باختیم و برای رسیدن به قله رفیق راه لازم است.اگر احسن نشوید انتخاب نمی  شوید

دیدگاه های شما

نام و نام خانوادگی
متن پیام
تصویر امنیتی:
کد امنیتی: